Yrkeshögskola
Framtagna i samarbete med arbetsmarknaden. En nära samverkan med näringslivet ger dig ett stort kontaktnät och goda möjligheter till jobb.
Yrkesvux
Du läser yrkeskurser där kurserna är hämtade från gymnasiets yrkesprogram med praktik i arbetslivet.
Vuxlärling
En lärlingsutbildning genomförs till minst 70 % på en arbetsplats och kan utformas efter individens behov.

Näringslivet behöver dig!

Alla yrkesutbildningar är noga utvalda för att reflektera över vilka yrken som behövs i samhället. Vilka utbildningar som det finns tillgång till styrs alltså inte av popularitet, utan av att du faktiskt behövs! Därför är yrkesutbildningarna nära knutna till yrket man utbildar sig till och innehåller mer praktik än högskole/universitetsutbildningar. Så vad väntar du på? Vill du ha jobb, ansök nu!